LibreOffice 4.2.3 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.2.3 on julkaistu

LibreOffice 4.2.3 on julkaistu. Tämä on uusin versio LibreOfficen tuoreimmassa
versiosarjassa ja soveltuu käyttäjille, jotka haluavat päästä hyödyntämään
ohjelmiston uusimpia ominaisuuksia. Varovaisille käyttäjille ja yrityksille
The Document Foundation suosittelee version 4.1.5 käyttöä.

LibreOffice 4.2.3 sisältää useita parannuksia ohjelmiston toimintaan sekä
korjauksia löytyneisiin virheisiin. Mukana on myös korjaus useita ohjelmistoja
koskevaan Heartbleed-tietoturvahaavoittuvuuteen CVE-2014-0160.

LibreOffice 4.2.3 on ladattavissa osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/