LibreOffice 4.2.4 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.2.4 on julkaistu

LibreOffice 4.2.4 on julkaistu. Tämä on uusin versio LibreOfficen tuoreimmassa
versiosarjassa ja soveltuu käyttäjille, jotka haluavat päästä hyödyntämään
ohjelmiston uusimpia ominaisuuksia. Varovaisille käyttäjille ja yrityksille
The Document Foundation suosittelee viime viikolla julkaistun version 4.1.6
käyttöä.

LibreOffice 4.2.4 sisältää korjauksia, jotka parantavat ohjelmiston vakautta
ja yhteentoimivuutta muiden ohjelmistojen kanssa. Ohjelmisto on esitteillä
LinuxTag-konferenssissa Berliinissä sekä FISL-konferenssissa Brasilian Porto
Alegressa.

Uusimmat LibreOfficen versiot ovat ladattavissa osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/