LibreOffice 4.3.1 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.3.1 on julkaistu

LibreOffice 4.3.1 on julkaistu. Tämä versio sisältää korjauksia useisiin
versiosta 4.3 löytyneisiin virheisiin. Mukana on myös korjaukset kahteen
tietoturvavikaan, joiden johdosta myös versiosta 4.2.6 on julkaistu
tietoturvapäivityksen sisältävä versio 4.2.6-secfix.

Kaikkia LibreOfficen käyttäjiä suositellaan päivittämään ohjelmistonsa
mahdollisten tietoturvaongelmien välttämiseksi.

Vuosittainen LibreOffice-konferenssi järjestetään Bernissä 3.9.-5.9.
Konferenssissa käsitellään ohjelmiston kehitystä, yhteisöä, markkinointia ja
käyttöönottoja. Tapahtuman ohjelma on luettavissa osoitteesta

  https://conference.libreoffice.org/2014/program


LibreOffice 4.3.1 ja 4.2.6 ovat ladattavissa osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/