LibreOffice 4.3.2 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.3.2 on julkaistu

LibreOffice 4.3.2 on julkaistu. Tämä versio sisältää yli 80 korjausta, joista
suuri osa liittyy Microsoft Officen DOCX-, XLSX- ja PPTX-tiedostojen
käsittelyyn.

LibreOffice-yhteisö juhlii ohjelmiston nelivuotista taivalta tulevana
sunnuntaina 28.10.2014. Yhteisö on kasvanut tasaisesti: viimeisen kahden
vuoden aikana siihen on liittynyt keskimäärin kolme uutta kehittäjää
kuukaudessa sekä suuri joukko lokalisointiin, laadunvalvontaan ja
markkinointiin keskittyviä vapaaehtoisia. LibreOfficea on käännetty yli
sadalle kielelle, ja sitä voi käyttää äidinkielellään yli 5 miljardia ihmistä.
Tämä on mahdollista, koska voittoa tavoittelemattomana säätiönä ohjelmistoa
kehittävä The Document Foundation voi keskittyä myös niiden käyttäjien
tarpeisiin, joita perinteisten ohjelmistoyritysten ei ole kannattavaa
palvella.

Uusin LibreOffice on ladattavissa osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa/

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/