LibreOffice 4.3 PIVOT TABLE -calculated field

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Krystian Przewoźniczak Krystian Przewoźniczak
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.3 PIVOT TABLE -calculated field

 

We warmly welcome,

Please help in adding to LibreOffice 4.3 or subsequent versions such thing
as a calculated field in a PivotTable.
How and to whom would pull such a request, on a forum written something
about Kohei Yoshida masters or Markus Mohrhard whether the right people?
I am really missing the functionality that exists in Office, basically I
have a feeling that this area is a little less developed.
For any information in advance thank you very much.

Regards
Krystian
___________________

 

 

 

 

 

Witam Serdecznie,

Proszę o pomoc w dodaniu do LibreOffice 4.3 lub następnych wersji czegoś
takiego jak pole obliczeniowe w TABELI PRZESTAWNEJ.

Jak i do kogo miałbym wysunąć taką prośbę ?,  na forum napisano coś o panach
Kohei Yoshida lub Markus Mohrhard czy to właściwe osoby ?
Bardzo brakuje mi tej funkcjonalności którą występuje w Office, w zasadzie
mam wrazenie, że ten obszar jest trochę mało rozwijany.

Za wszelkie informacje z góry bardzo dziękuje.

 

Pozdrawiam

Krystian

___________________

 


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted