LibreOffice 4.3 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.3 on julkaistu

The Document Foundation on julkaissut LibreOffice 4.3:n. Tämä on ohjelmiston
kahdeksas uusia ominaisuuksia sisältävä versio sen jälkeen kun vapaa
ohjelmistoprojekti käynnistettiin syyskuussa 2010. Ohjelmiston kehittämiseen
on osallistunut tuhansia vapaaehtoisia ja satoja ohjelmistokehittäjiä.
Kasvavan LibreOffice-ekosysteemin tarjoamien lisäarvopalveluiden tukemana se
soveltuu nyt käytettäväksi kaikenlaisissa ympäristöissä.

LibreOffice 4.3 tuo mukanaan suuren määrän parannuksia ja uusia toimintoja,
kuten esimerkiksi

- Yhteensopivuus tiedostomuotojen kanssa: tuki OOXML Strict -muodolle, OOXML-
grafiikkaan liittyviä parannuksia (DrawingML, teemafontit, piirrostyylien ja -
attribuuttien säilyttäminen), OOXML-tiedoston upottaminen toiseen OOXML-
tiedostoon, tuki 30 uudelle Excel-funktiolle, tuki MS Works -
laskentataulukoille ja tietokannoille sekä vanhoille Mac-tiedostomuodoille
kuten ClarisWorks, ClarisResolve, MacWorks ja SuperPaint.

- Huomautusten hallinta: Tekstiasiakirjan reunahuomautukset voi nyt tulostaa
asiakirjan marginaaliin ja muotoilla helpommin. Huomautukset — myös
sisäkkäiset — voi tallentaa, ja ne latautuvat ODF, DOC, OOXML ja RTF -
asiakirjoista, mikä tehostaa tuottavuutta, kun asiakirjaa ei tarvitse muuntaa
muodosta toiseen kommentointikierroksen aikana.

- Intuitiivista taulukkolaskentaa: Calc tekee monista taulukkolaskennan
työvaiheista helpompia. Soluja muokattaessa kaavojen korostus toimii
älykkäämmin, jolloin kaavan hahmottaminen on helppoa. Tilarivi näyttää
valittujen rivien ja sarakkeiden määrän. Solun muokkauksen voi aloittaa siten,
että yllä olevan solun sisältöä käytetään lähtöarvona. Säännöt tekstiarvojen
muuntamiseksi muihin tietotyyppeihin ovat mukautettavissa käyttäjän tarpeiden
mukaisiksi.

- 3D-mallit Impressissä: Esitelmien piristäminen animaatioilla on nyt
helpompaa. Impress tukee animoituja 3D-malleja uudessa, avoimessa glTF-
muodossa. Googlen 3D-mallinnusvarastossa käytetyille Collada- ja kmz-muodoille
on myös lisätty alustava tuki. (Nämä toiminnot ovat toistaiseksi käytettävissä
vain ohjelmiston Windows- ja Linux-versioissa.)

LibreOffice 4.3 tukee myös jättikokoisia, yli 65 000 merkin mittaisia
tekstikappaleita. Tämä on esimerkki 11 vuotta sitten raportoidusta
OpenOffice.orgin ongelmasta, jonka korjaaminen tuli mahdolliseksi LibreOfficen
modernisoinnin myötä. Lisäksi näkövammaisten saavutettavuustoiminnot ovat nyt
Windowsissakin automaattisesti käytettävissä IBM:n IAccessible2-toiminnon
ansiosta.

Kattava lista LibreOffice 4.3:n parannetuista ja uusista toiminnoista löytyy
osoitteesta https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3

Coverity Scan -palvelun mukaan LibreOfficen lähdekoodin laatu on parantunut
dramaattisesti viimeisen kahden vuoden aikana. Kun LibreOffice liitettiin
palveluun lokakuussa 2012, lähdekoodista löytyneiden virheiden määrä oli 1,11
tuhatta koodiriviä kohti, mikä oli keskimääräistä parempi tulos. Nyt virheitä
on enää 0,13 tuhatta riviä kohti.

LibreOffice 4.3 ja LibreOffice 4.2.5 ovat ladattavissa osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa/

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/