LibreOffice 4.4.1 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.4.1 on julkaistu

LibreOffice 4.4.1 on julkaistu. Tämä versio tuo mukanaan yli sata
korjausta ja muuta parannusta tammikuussa julkaistuun LibreOfficen
4.4-versioon.

LibreOffice 4.4.1 on ladattavissa osoitteesta

   https://fi.libreoffice.org/lataa/tuorein-libreoffice/

Kattava luettelo versiossa 4.4.1 tehdyistä muutoksista löytyy
seuraavista osoitteista:

   https://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.4.1/RC1
   https://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.4.1/RC2

The Document Foundation suosittelee yrityksiä ja muita organisaatiota
hyödyntämään sertifioitujen asiantuntijoiden tukea ohjelmiston
käyttöönotossa ja ylläpidossa:

   http://www.documentfoundation.org/certification/


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/