LibreOffice 4.4 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.4 on julkaistu

LibreOffice 4.4 on julkaistu. Tässä versiossa käyttöliittymään on tullut
paljon miellyttäviä uudistuksia. Aiemmin aloitettu valintaikkunoiden päivitys
on saatu päätökseen. Työkalupalkkeja, tilarivejä ja viivaimia on kehitetty
tukemaan ohjelmiston käyttöä paremmin. Sifr-kuvaketeemaa on laajennettu, ja
siitä on tehty oletusteema OS X -käyttöjärjestelmässä. Värinvalitsin on
uusittu, sivupalkin ja valikoiden integraatiota on parannettu ja
käyttöliittymän yksityiskohtia on muiltakin osin kehitetty vastaamaan paremmin
nykytrendejä.

LibreOffice 4.4 sisältää huomattavia parannuksia muillakin osa-alueilla:

* Tuki OpenGL-diasiirtymille Windowsissa. OpenGL-tukea on parannettu myös
muissa tuetuissa käyttöjärjestelmissä.

* PDF-tiedostojen sähköinen allekirjoittaminen on mahdollista tiedoston
viennin yhteydessä Windowsissa, OS X:ssä ja Linuxissa. Windowsissa käyttäjän
varmenteen tallentamiseen käytetään käyttöjärjestelmän varmennepalveluita.

* Ohjelmiston mukaan on lisätty vapaat Carlito- ja Caladea-fontit. Ne pystyvät
korvaamaan Microsoftin C-fontit Calibrin ja Cambrian, jolloin fontteihin
liittyvät ongelmat OOXML-tiedostoja avattaessa vähenevät.

* Ohjelmiston mukana tulevia asiakirjamalleja on täydennetty uusilla
vapaaehtoisten suunnittelemilla malleilla.

* Impressin sivupohjien visuaalinen muokkaaminen onnistuu nyt helposti. Tästä
on hyötyä esimerkiksi poistettaessa pohjasta tarpeettomia elementtejä tai
muutettaessa numerointi- tai luettelotyylejä.

* Asiakirjan muutosten jäljitystä ja hallintaa on parannettu mm. lisäämällä
muutosten hallinnan työkalupalkkiin uusia painikkeita.

* Tuontimuuntimia Microsoft Visio, Microsoft Publisher ja AbiWord-
tiedostomuodoille sekä Microsoft Works -laskentataulukoille on kehitetty.

* Uudet tuontimuuntimet Adobe Pagemaker, MacDraw, MacDraw II ja RagTime for
Mac -tiedostomuodoille.

* Mediatiedostojen (äänet ja videot) tukea on kehitetty merkittävästi kaikilla
tuetuilla käyttöjärjestelmillä.

Kattavampi kuvaus LibreOffice 4.4:n uusista ominaisuuksista sekä kunkin
ominaisuuden kehittäjän nimet ovat luettavissa osoitteesta

  https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.4

LibreOffice 4.4 on välittömästi ladattavissa osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa/tuorein-libreoffice/

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/