LibreOffice 5.0.5 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 5.0.5 on julkaistu

LibreOffice 5.0.5 on julkaistu. Tämä versio sisältää useita korjauksia, jotka
parantavat ohjelmiston luotettavuutta ja korjaavat siitä löytyneitä virheitä.
Viime viikolla julkaistun version 5.1 jälkeen päivitystä 5.0.x-julkaisusarjaan
suositellaan myös niille, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet ohjelmiston 4.4-
versiota.

The Document Foundation suosittelee LibreOfficen käyttöönoton avuksi
sertifioituja ammattilaisia, jotka kykenevät tarjoamaan syvällistä teknistä
tukea, avustavat suunnitellussa käyttöönotossa ja kouluttavat uusia käyttäjiä:

  http://www.libreoffice.org/get-help/professional-support/

Yrityskäyttöön LibreOfficesta on saatavilla myös pidempiaikaisesti tuettuja
LTS-versioita (Long Term Support). Näitä voi tiedustella LibreOfficea
kehittävistä yrityksistä.

LibreOffice 5.0.5 on ladattavissa osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa/luotettavin-libreoffice/

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/