LibreOffice 5.1 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 5.1 on julkaistu

Berliinissä 10.2.2016 – The Document Foundation on julkaissut LibreOffice
5.1:n, täysimittaisen avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmiston, joka sisältää
samat toiminnot kuin muutkin vastaavat ohjelmistot, mutta peittoaa ne
paremmalla yhteentoimivuudella.

LibreOffice 5.1 tuo mukanaan merkittäviä uudistuksia ohjelmiston
käyttöliittymään sekä useita yrityskäyttöön suunnattuja parannuksia: parempi
tuki ODF 1.2:lle ja muiden ohjelmistojen tiedostomuodoille sekä
pilvipalvipalveluiden käytölle tiedostojen tallennuksessa.

LibreOfficea on ladattu 120 miljoonaa kertaa sen jälkeen kun ohjelmiston
ensimmäinen versio julkaistiin tammikuussa 2011. Nykyään ohjelmistolla on
merkittäviä käyttäjiä joka mantereella. Vastikään Italian puolustushallinto
otti ohjelmiston käyttöön yli 100 000 työasemallaan.

 = LibreOffice 5.1:n kohokohdat =

Käyttöliittymä: LibreOffice 5.1:n käyttöliittymää on kehitetty tuomalla eniten
käytetyt toiminnot helpommin saataville. Jokaiseen sovellukseen on lisätty
uusi valikko: Tyyli (Writer), Taulukko (Calc) ja Dia (Impress ja Draw).
Lisäksi useita kuvakkeita ja valikkokomentoja on siirretty käyttäjien
odotuksia vastaaviin paikkoihin.

Yhteentoimivuus: Suljettujen tiedostomuotojen käsittelyä on parannettu
yhteentoimivuuden helpottamiseksi muiden toimisto-ohjelmistojen kanssa.
Lisäksi ohjelmistoon on lisätty uudet tuontimuuntimet Apple Keynote 6,
Microsoft Write ja Gnumeric-tiedostoja varten.

Taulukkolaskentafunktiot: Calcin kaavatulkkiin on lisätty toimintoja, jotka
parantavat jäsennettyjen taulukkoviittausten sekä rivi- ja sarakeankkureiden
käsittelyä, OOXML-yhteentoimivuutta ja ODF 1.2 -tukea.

Tiedostojen käyttö verkon pilvipalveluista: Pilvipalveluihin kuten Sharepoint,
Google Drive ja Alfresco tallennetut tiedostot voi nyt avata ja tallentaa
Tiedosto-valikon kautta, eikä erillistä valintaikkunaa tarvitse välttämättä
käyttää.

Kattava luettelo uusimmista toiminnoista on luettavissa verkkosivuiltamme
osoitteesta http://www.libreoffice.org/discover/new-features/

Satojen vapaaehtoisten avulla LibreOffice 5.1 on modernisoitunut myös sisältä
päin. Vaikka nämä muutokset eivät näy käyttäjille, niillä on merkitystä
yrityksille, joille ohjelmiston parempi ylläpidettävyys, helpompi virheiden
selvitys ja yksinkertaisempi kehitysprosessi on tärkeää.

 = Saatavuus ja käyttö organisaatioissa =

LibreOffice 5.1 edustaa uusinta uutta avoimen lähdekoodin toimisto-
ohjelmistojen maailmassa. Siksi sitä suositellaan ensisijaisesti uudesta
teknologiasta kiinnostuneille ja ohjelmiston kokeneille tehokäyttäjille.
Organisaatioiden käyttöön TDF ylläpitää vakaampaa 5.0.x-julkaisusarjaa, josta
julkaistaan pian uusi 5.0.5-versio. Kaikissa tapauksissa TDF suosittelee
LibreOfficen käyttöönoton avuksi sertifioituja ammattilaisia, jotka kykenevät
tarjoamaan syvällistä teknistä tukea, avustavat suunnitellussa käyttöönotossa
ja kouluttavat uusia käyttäjiä:

  http://www.libreoffice.org/get-help/professional-support/

LibreOffice 5.1 on heti ladattavissa osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa/tuorein-libreoffice/


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/