LibreOffice BugHunt-sessie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice BugHunt-sessie

Beste gebruikers!

Morgen, 22 december, is er weer een BugHunt-sessie ter voorbereiding van
LibreOffice 6.0!

Meedoen is hartstikke simpel:

- LibreOffice bèta 2 downloaden
http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/
- je leukste, moeilijkste, gewoonste, belangrijkste dingen met het
pakket doen.
- fouten melden op irc, de mail, of als bug in de database!

Meer info
https://blog.documentfoundation.org/blog/2017/12/19/coming-december-22-bug-hunting-session-libreoffice-6-0-rc1/

Enjoy :)
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted