LibreOffice Calc; laskentajärjestys vaikuttaa summaan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Hannu Mattila-2 Hannu Mattila-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice Calc; laskentajärjestys vaikuttaa summaan

Liitteessä olevassa laskutaulussa on alkujaan rahamääriksi tarkoitettuja lukuja.
Lukujen summa on riveillä 15 ja 16.

Alkuperäinen lukujen vertailu oli: IF summa on sama, on kaikki OK. Ja summapa ei
ollutkaan sama, vaikka rivi 15 niin näyttää ja laskettavat luvut ovat kaikissa
sarakkeissa samat, järjestys vaan eroaa kolmen ylimmän yhteenlaskettavan osalta.
Ja ero löytyy, kun ottaa mukaan riittävästi desimaaleja. Rivi 16 sen osoittaa.
Jotakin pyöristysvirheitä laskennassa?!

Mikä on oikea tapa muokata yhteenlaskun tulosta, tai oikeammin
vertailufunktiota/*IF (A15=B15;"OK";"Jossakin on virhe")*/ niin, että rivin 15
summien vertailu sanoo niiden olevan yhtä suuria ja kaikki on OK?

-htm-

--
===================
Hannu Mattila
Puhuritie 5
27510 Eura

0400 304 959
[hidden email]
===================


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: https://listarchives.libreoffice.org/fi/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy