LibreOffice NL community overzicht April 2020

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Rob Westein-3 Rob Westein-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice NL community overzicht April 2020

Beste LibreOffice gebruiker,
Door de vrijwilligers wordt hard gewerkt om de de Nederlandstalige
documentatie voor LibreOffice zo actueel mogelijk te houden.
In de maand April zijn de volgende Nederlandstalige hoofdstukken en
handleidingen uitgekomen:

Compleet boek:
Handleiding voor Math (voor LibreOffice versie 6.4)

Hoofdstukken:

Voor boek Basishandleiding LibreOffice 6.4
– Hoofdstuk 9, Kennismaken met Math
– Hoofdstuk 13, Kennismaken met Macro’s

Voor boek Handleiding Writer (voor LibreOffice 6.4)
– Hoofdstuk 1, Starten met Writer
– Hoofdstuk 2, Werken met tekst

Ook werken diverse leden van de NL Community mee met de maken van de
volgende handleidingen in de Engelse taal:

- Calc Guide 6.4
- Writer Guide 6.4
- Base Guide 7 (LibreOffice versie 7 verschijnt in Augustus)

Achter de schermen wordt ook gewerkt aan de Nederlandse vertaling van de
Base 6.4 handleiding, deze is gebaseerd op de Engelstalige Base Guide
6.2 die vandaag, 4-5-2020 is uitgekomen.

Heeft u op- of aanmerkingen over de Nederlandstalige vertalingen of u
wilt een helpende hand toestekendan kunt u terecht op de mailinglijst:
[hidden email] kan via een mailtje aan
[hidden email]

mvg,
Namens het Nederlandstalige documentatie team
Rob Westein--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy