LibreOffice + PostgreSQL (bytea)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Piotr Sinda Piotr Sinda
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice + PostgreSQL (bytea)

W celu przechowywania plików graficznych (JPG) w bazie danych użyłem typ
danych BYTEA. Jeżeli chodzi o samą bazę danych nie ma z tym problemu.
W przypadku stosowania sterownika JDBC celem komunikacji LibO z bazą
danych zachowanie formularza jest prawidłowe. Jeżeli dodaje
formant za pomocą którego dodaję grafikę do bazy po zamknięciu
formularza mam podgląd dodanej grafiki.

Natomiast w przypadku stosowania wbudowanego w LibO sterownika SDBC
grafikę mogę dodawać. Niestety podgląd dodanej grafiki
w formularzu mam jedynie do czasu jego zamknięcia. Po ponownym otwarciu
formularza grafika jest niewidoczna.
Grafika z pewnością została dodana ponieważ jest ona widoczna w
generowanym raporcie jak i również po ponownym otwarciu bazy za pomocą
LibO + sterownika JDBC.

Czy to oznacza, że sterownik SDBC jeszcze poprawnie nie obsługuje typu
danych BYTEA czy coś w ustawieniach?

System: Windows 7 HP
LibO: Wersja 3.6.0.4 (Build ID: 932b512)
PostgreSQL: 9.1.4

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted