Macro's overzetten lukt niet

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
wimduk wimduk
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Macro's overzetten lukt niet

Beste Lezers,

Aangezien ik problemen had met LO_5.4.1 heb ik volgens onderstaand
proces LO_5.3.6 geïnstalleerd.

7. Uninstall LibreOffice 5.4.1
7.1 If you want to remove LibreOffice, use the following command: sudo
apt-get remove libreoffice5.4*
7.2 Verwijdering succesvol (geen fouten)

8. Installeren Office 5.3.6
8.1 rename /home/wim/.config/LibreOffice naar LibreOffice_save
8.2 Installeren 5.3.6 (pakket + taal + help) succesvol
8.3 In /home/wim/.config/libreoffice/4/user ontbreken een aantal folders
waaronder "Basic" met de algemene en
       de user macro's
8.4 Als ik in Calc via /*Menu -> Extra -> Macro's -> Macro uitvoeren*/
aanklik stuitert LibreOffice er helemaal uit.

Wat moet ik doen om dit werkend te krijgen?

Met vriendelijke groet,
wimduk


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted