München gaat weer naar opensource...

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Pieter Pieter
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

München gaat weer naar opensource...

Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: München gaat weer naar opensource...

Dick Stomp wrote on 16/05/2020 19:19:
> Al twee maanden geleden!!

Stond jouw kalender toen al op 14 mei :)  ?

> Op za 16 mei 2020 om 14:05 schreef pieter <[hidden email]>:
>
>> Hadden jullie dit gezien?
>>
>> https://www.zdnet.com/article/linux-not-windows-why-munich-is-shifting-back-from-microsoft-to-open-source-again/
>>

Ja, interessante move weer. Het is wel duidelijk: open source is een
politieke keuze. "Public money, public code", legt goed een van de
redenen uit. De rest is natuurlijk, dat je baas over eigen ICT en over
eigen data moet zijn. Zeker als overheid. Met closed source, ben je dat
dus niet..

ciao,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy