München vaihtaa LibreOfficeen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

München vaihtaa LibreOfficeen

Tänään päättyvän LibreOffice-konferenssin aikana Saksan kolmanneksi suurin
kaupunki München ilmoitti siirtyvänsä LibreOfficen käyttäjäksi. Kaupunki
valitsi LibreOfficen huolellisen riskianalyysin jälkeen. Kaupungin tiedottajan
mukaan LibreOfficen eduiksi laskettiin muun muassa laaja ja aktiivinen
kehittäjäyhteisö sekä joustavat integrointimahdollisuudet tarjoava avoimen
lähdekoodin lisensointimalli.

Vain hiukan ennen Münchenin kaupungin tiedotetta oli Ranskan pääministeri
korostanut LibreOfficen asemaa maan ministeriöiden vapaiden
ohjelmistoratkaisujen yhtenäistämisessä. Projektia koordinoiva MimO-ryhmä oli
jo aiemmin valinnut käyttöön otettavaksi toimisto-ohjelmistoksi LibreOfficen.
Vastaavista suurista käyttöönotoista on uutisoitu vuoden aikana muuallakin.

Konferenssin aikana julkaistiin myös LibreOffice 3.5.7. Tämä päivitys parantaa
ohjelmiston vakautta ja korjaa useita löydettyjä virheitä. 3.5.7 jää
mahdollisesti 3.5-julkaisusarjan viimeiseksi versioksi. The Document
Foundation kehottaa kaikkia, jotka vielä käyttävät versiota 3.5 tai aiempia,
asentamaan nyt julkaistun version.

The Document Foundation arvioi, että LibreOfficella on tällä hetkellä noin 60
miljoonaa käyttäjää. Heistä puolet käyttää Linux-jakelunsa mukana tullutta
ohjelmistoa ja loput ovat pääasiassa LibreOfficen verkosta ladanneita Windows-
käyttäjiä.

Nyt päättyvän kolmipäiväisen LibreOffice-konferenssin järjestäjinä toimivat
Saksan liittotasavallan sisäministeriö (http://www.bmi.bund.de), talous- ja
teknologiaministeriö (http://www.bmwi.de) sekä Freies Office Deutschland -
järjestö. Tapahtumaa sponsoroivat Canonical (http://www.canonical.com), Google
(http://www.google.com), SerNet (http://www.sernet.de), bitbone
(http://www.bitbone.de), Lanedo (http://www.lanedo.com), Red Hat
(http://www.redhat.com) ja Univention (http://www.univention.de).

LibreOfficen voi ladata osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/