Na voljo je drugi kandidat za izdajo LibreOffice 3.6.0

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Martin Srebotnjak Martin Srebotnjak
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Na voljo je drugi kandidat za izdajo LibreOffice 3.6.0

The Document Foundation z veseljem objavlja izid drugega kandidata za
izdajo LibreOffice 3.6.0. Prihodnja različica 3.6.0 bo četrta glavna
veja izdaj v zadnjih dveh letih, polna številnih zanimivih novosti. Ne
pozabite, da LibreOffice 3.6.0 RC2 še ni primeren za rabo v
produkcijskem okolju, v te namene priporočamo uporabo LibreOffice
3.5.5.

Izdaja je na voljo za platforme Windows, Linux in Mac OS X z naše
strani za prenos predizdaj:
  http://sl.libreoffice.org/prenosi/prenosi-poskusnih-gradenj/

Še vedno rastoči seznam prihajajoče različice 3.6.0 je na našem wikiju
- prosimo, pomagajte s prevajanjem v slovenščino:
  http://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.6/sl

Če naletite na hrošča, ga vnesite v sistem FreeDesktop Bugzilla (v angl.):
  https://bugs.freedesktop.org

Dober način za oceno kakovosti izdaje je izvedba določenih ročnih
preizkusov, naša wiki-stran TCM vsebuje več podrobnosti (v angl.):
 http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
 (in obvestilo:
http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2011-December/022464.html)

Projektu se lahko pridružite tudi na druge načine - prispevate lahko npr. kodo:
  http://sl.libreoffice.org/sodelujte/razvijalci/

prevajate LibreOffice in dokumentacijo v naš jezik:
  http://sl.libreoffice.org/slovenjenje-2/

ali finančno pomagate pri podpori naših operacij (v angl.):
  http://challenge.documentfoundation.org/

Seznam znanih napak in odpravljenih hroščev v 3.6.0 RC2 je na voljo na
našem wikiju (v angl.):
  http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.6.0/RC2

Seznam razlik z LibreOffice 3.6.0 RC1 je na voljo tukaj (v angl.):
  http://download.documentfoundation.org/libreoffice/src/bugfixes-libreoffice-3-6-0-release-3.6.0.2.log

Naj znova zaključimo z veliko zahvalo vsem, ki ste prispevali projektu
LibreOffice - ta izdaja ne bi bila možna brez vaše pomoči!


Upravni odbor The Document Foundation


The Document Foundation, Zimmerstr. 69, 10117 Berlin, Nemčija
Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts
Pravne podrobnosti: http://www.documentfoundation.org/imprint

--
Navodila za odjavo: pošljite e-sporočilo na naslov [hidden email]
Arhiv dopisnega seznama: http://listarchives.libreoffice.org/sl/announce/