Na voljo je prvi kandidat za izdajo LibreOffice 3.5.0

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Martin Srebotnjak Martin Srebotnjak
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Na voljo je prvi kandidat za izdajo LibreOffice 3.5.0

The Document Foundation z veseljem objavlja izid kandidata za izdajo
LibreOffice 3.5.0. Prihodnja različica 3.5 bo tretja glavna veja izdaj,
polna številnih zanimivih novosti. Ne pozabite, da LibreOffice 3.5.0 RC1 še
ni primeren za rabo v produkcijskem okolju, v te namene priporočamo uporabo
LibreOffice 3.4.5.

Izdaja je na voljo za platforme Windows, Linux in Mac OS X z naše strani za
prenos predizdaj
 http://sl.libreoffice.org/prenosi/poskusne-izdaje/
http://sl.libreoffice.org/prenosi/poskusne-izdaje/

Če naletite na hrošča, ga vnesite v sistem FreeDesktop Bugzilla (v angl.):
 https://bugs.freedesktop.org

Dober način za oceno kakovosti izdaje je izvedba določenih ročnih
preizkusov, naša wiki-stran TCM vsebuje več podrobnosti (v angl.):

http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
 (in obvestilo:
http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2011-December/022464.html)

Projektu se lahko pridružite tudi na druge načine - prispevate lahko npr.
kodo:
 http://sl.libreoffice.org/sodelujte/razvijalci/

prevajate LibreOffice in dokumentacijo v naš jezik:
 http://sl.libreoffice.org/slovenjenje-2/

ali finančno pomagate pri podpori naših operacij (v angl.):
 http://challenge.documentfoundation.org/

Seznam znanih napak v 3.5.0 RC1 je na voljo na našem wikiju (v angl.):
 http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.5.0/RC1

Seznam razlik z LibreOffice 3.5.0 beta3 je na voljo tukaj (v angl.):

http://download.documentfoundation.org/libreoffice/src/bugfixes-libreoffice-3-5-release-3.5.0.1.log

Naj znova zaključimo z veliko zahvalo vsem, ki ste prispevali projektu
LibreOffice - ta izdaja ne bi bila možna brez vaše pomoči!


Upravni odbor The Document Foundation

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted