[Naudotojai] Dėl XMPP serverių

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Giedrius Giedrius
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Naudotojai] Dėl XMPP serverių

Sveiki,
kadangi akl.lt Jabber  tarnyba dažniau guli negu stovi - gal kas
patartumėt patikimą nemokamą analogą? Tik teisingai supraskit - aš
nenoriu pats pakurti XMPP serverio, o tik prisiregistruoti prie jau
veikiančio. Gal kurį iš šitų http://xmpp.net/ kas nors mėginot?

--
Giedrius
_______________________________________________
Naudotojai mailing list
[hidden email]
https://lists.akl.lt/mailman/listinfo/naudotojai