[Naudotojai] Gykų suvažiavimas "No Trolls Allowed"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jurgis Pralgauskis Jurgis Pralgauskis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Naudotojai] Gykų suvažiavimas "No Trolls Allowed"

Sveiki,

Gal čia dar yra nežinančių apie labai šaunų renginį?  :)
Liepos 31 - rugpjūčio 2 Trakų raj.
Registracija iki liepos 19d.
http://notrollsallowed.com/

ps.: gal tuo pačiu AKL norėtų kokį susirinkimą padaryt?

--
Jurgis Pralgauskis
tel: 8-616 77613;
Don't worry, be happy and make things better ;)
http://galvosukykla.lt
_______________________________________________
Naudotojai mailing list
[hidden email]
https://lists.akl.lt/mailman/listinfo/naudotojai