[Naudotojai] LibreOffice Base užklausos filtravimas pagal Datą

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jurgis Pralgauskis Jurgis Pralgauskis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Naudotojai] LibreOffice Base užklausos filtravimas pagal Datą

Sveiki,

LibreOffice 3.5 Base , duomenys imami iš MySql

bėda analogiška, kaip čia
http://listarchives.libreoffice.org/global/users/msg27816.html

Sudarytai užklausai norint filtruoti papildomai pagal datos laukelį -
nieko nereaguoja :/
filtor pvz:
apziuros_data >= #2012-09-01#

yra kitas laukelis, kuriame data saugoma kaip tekstas, tai ten
suveikia (bet dėl to, kad ten lyginama kaip tekstas)....
kažkokių pasiūlymų buvo apie formato nurodymą, bet nesusigaudžiau,
kaip tas veika
http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=61&t=41880#p193196

dar buvo pasiūlymų kaitolioti LO nustatymuose Locale'ą, bet kiek
pabandėm, nepadėjo


--
Jurgis Pralgauskis
tel: 8-616 77613;
Don't worry, be happy and make things better ;)
http://galvosukykla.lt
_______________________________________________
Naudotojai mailing list
[hidden email]
https://lists.akl.lt/mailman/listinfo/naudotojai