[Naudotojai] Visiškai neveikia flash video

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Eugenijus Rugys Eugenijus Rugys
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Naudotojai] Visiškai neveikia flash video

Sveiki.

Flash video neveikia  po atnaujinimo. Ubuntu 11.10 32-bit, Firefox.
Bandžiau adobe-flashplugin, po to flashplugin-installer  -   niekas
neveikia. Bandžiau Firefox papildinį Flash- aid. Jokio rezultato. Ką dar
galėčiau padaryt?Augis


_______________________________________________
Naudotojai mailing list
[hidden email]
https://lists.akl.lt/mailman/listinfo/naudotojai
Antanas Budriūnas Antanas Budriūnas
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Naudotojai] Visiškai neveikia flash video

2012 m. balandis 10 d. 16:24, Eugenijus Rugys <[hidden email]> rašė:
> Sveiki.
>
> Flash video neveikia  po atnaujinimo. Ubuntu 11.10 32-bit, Firefox.
> Bandžiau adobe-flashplugin, po to flashplugin-installer  -   niekas
> neveikia. Bandžiau Firefox papildinį Flash- aid. Jokio rezultato. Ką dar
> galėčiau padaryt?

Panašios bėdos sprendimas aprašytas čia [1], bet turbūt jau išbandei.
Gal kas gudresnis patars.

[1] http://linuxforums.org.uk/index.php?topic=9920.0


Antanas
_______________________________________________
Naudotojai mailing list
[hidden email]
https://lists.akl.lt/mailman/listinfo/naudotojai