[Naudotojai] firmos/žmonės, taisantys asmeninių kompiuterių Linux instaliacijas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Vytautas Jakutis Vytautas Jakutis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Naudotojai] firmos/žmonės, taisantys asmeninių kompiuterių Linux instaliacijas

Sveiki,

karts nuo karto vis gaunu iš draugų ir jų draugų prašymų išspręst
iškilusias kompiuterių problemas. Anksčiau pats pataisydavau, bet dabar
jau nebegaliu - reikia magistrinį rašyt ir šiaip kitų darbų yra..
Todėl ir iškilo klausimas:

Kokių žinote firmų ar žmonių, kurie noriai taiso kitų žmonių asmeninių
kompiuterių Linux instaliacijas?
_______________________________________________
Naudotojai mailing list
[hidden email]
https://lists.akl.lt/mailman/listinfo/naudotojai