[Naudotojai] on-line garso įrašymas linux mint10

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Algis Algis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Naudotojai] on-line garso įrašymas linux mint10

Laba diena,

Kaip įrašyti on-line garsą į kompiuterį linux mint10 sistemoje (pvz. iš lietuviškų radijo stočių)?
Kaip privalumas galėtų būti ir taimeris.

Ačiū už patarimus.

Pagarbiai,

Algis K.

_______________________________________________
Naudotojai mailing list
[hidden email]
https://lists.akl.lt/mailman/listinfo/naudotojai