Obvestilo za slovenske uporabnike sistema Ubuntu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Martin Srebotnjak Martin Srebotnjak
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Obvestilo za slovenske uporabnike sistema Ubuntu

Pri slovenskem paketu LibreOffice, vključenem v operacijski sistem
Ubuntu, sta trenutno razkrita dva hrošča, ki onemogočata polno
izkušnjo poslovenjenega paketa:
1. Slovenska pomoč se v slovenskem Ubuntu ne prikaže, namesto nje je
prikazana angleška
https://bugs.launchpad.net/ubuntu-defaults-it/+bug/957589
2. Slovenski LibreOffice za Ubuntu ne vsebuje slovenskega slovarja sopomenk
https://bugs.launchpad.net/ubuntu-defaults-it/+bug/957589

AD1)
V terminalskem oknu vpišete:
sudo apt-get remove libreoffice-help-en-us
Po vnosu skrbniškega gesla se angleška pomoč odstrani in odtlej je
vidna slovenska pomoč.

AD2)
S spletne strani:
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/slovenian-dictionary-pack
na disk prenesete najnovejši paket razširitev in ga ročno namestite v
LO za vse uporabnike (odprete LO, izberite Upravitelj razširitev,
kliknete Dodaj in ročno poiščete na disku preneseno razširitev;
izberete, da naj se razširitev namesti za vse uporabnike).
Naložite lahko tudi zgolj slovar sopomenk, na enak način kot zgoraj,
dobite ga na naslovu:
www.tezaver.si (prenesite s povezave >>Tezaver - razširitev za
OpenOffice.org 3.x<< na naslovnici).

--
Navodila za odjavo: pošljite e-sporočilo na naslov [hidden email]
Napotki za objavljanje in podobno: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Arhiv dopisnega seznama: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
Vsa sporočila, poslana na ta dopisni seznam, bodo javno shranjena in jih ni mogoče izbrisati.