Opdrachten en operatoren

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Opdrachten en operatoren

Allen


Aan de Handleidingen voor Math versie 4.4 is het hoofdstuk 'Opdrachten en
operatoren' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat een volledige lijst met opdrachten en operatoren van
Math. Daarbij wordt de naam van de opdracht, een voorbeeld van de
opmaaktaal en het pictogram in een matrix weergegeven.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted