Opozorilo - hrošč pri shranjevanju dokumentov RTF

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Martin Srebotnjak Martin Srebotnjak
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Opozorilo - hrošč pri shranjevanju dokumentov RTF

Pozdravljeni,

opozarjam na hrošča pri shranjevanju dokumentov s šumniki v zapisu
RTF, ki se je očitno pojavil v nizu izdaj 3.5.x:
https://www.libreoffice.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=48356

Če ste odvisni od zapisovanja v tem zapisu, do odprave napake
priporočam uporabo izdaj iz niza 3.4.x, ki so še vedno na voljo za
prenos na sl.libreoffice.org:
http://sl.libreoffice.org/prenosi/?nodetect

Vesele praznike,
m.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted