POK 2012 - prijateljski opomnik za prijavo

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Robert Ludvik Robert Ludvik
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

POK 2012 - prijateljski opomnik za prijavo

Pozdravljeni.

Prosimo vse, ki se boste udeležili piknika to soboto, 23. 06. 2012, da
se do srede prijavite in sicer tako, da na naslov [hidden email]
pošljete sporočilo koliko vas pride.

Lep pozdrav

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted