Pomocy !!!!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Pavulon K Pavulon K
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pomocy !!!!

Witam,
stworzyłem plik w excelu z makrami.Niestety plik ma pracować w Libreoffice
6.0.4.2.
Problem jest taki, ze LO wczytuje plik włącza makra i wszystko jest w
porządku.
Jednakże po zapisaniu pliku w standardzie MS wyskakuje komunikat, że nie
można zapisać z makrami wi proponuje standard ODS. W obu przypadkach
zapisuje plik bez makro.
Mimo to do zamknięcia pliku makra pracują.
 Po zamknięciu LO i otworzeniu tegoż pliku makra już nie pracują.


Proszę o pomoc. W załączeniu zdjęcia ustawień LO oraz kod makro.

Pozdrawiam
Paweł Kucharzyszyn
664989545

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Pavulon K Pavulon K
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Pomocy !!!!

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Pavulon K <[hidden email]>
Data: 14 czerwca 2018 08:40
Temat: Pomocy !!!!
Do: [hidden email]


Witam,
stworzyłem plik w excelu z makrami.Niestety plik ma pracować w Libreoffice
6.0.4.2.
Problem jest taki, ze LO wczytuje plik włącza makra i wszystko jest w
porządku.
Jednakże po zapisaniu pliku w standardzie MS wyskakuje komunikat, że nie
można zapisać z makrami wi proponuje standard ODS. W obu przypadkach
zapisuje plik bez makro.
Mimo to do zamknięcia pliku makra pracują.
 Po zamknięciu LO i otworzeniu tegoż pliku makra już nie pracują.


Proszę o pomoc. W załączeniu zdjęcia ustawień LO oraz kod makro.

Pozdrawiam
Paweł Kucharzyszyn
664989545

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy