Preklady pre LO 3.5

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Milos Sramek Milos Sramek
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Preklady pre LO 3.5

Ahojte,

boli zverejnené reťazce pre verziu LO3.5, a tak by možno bolo dobré
tento mailinglist začať používať.
Otázka je, či ho niekto číta. Je tu dakto?

Preklad je dostupný tu: https://translations.documentfoundation.org/sk/

Môj aktuálny problém: Slovo snap máme preložené viacerými spôsobmi:

Zobraziť prichytávacie čiary
Upraviť vodiacu čiaru
Vlož~iť záchytný bod/úsečku...
... a podobne ďalej

Treba to zjednotiť a asi by bolo treba vyjsť z "Vlož~iť záchytný
bod/úsečku...", čo naznačuje, že body aj čiary majú byť pomenované
rovnako. "Vodiace čiary" je celkom dobré, ale "vodiaci bod" už menej.
Zvolil by som preto "Vlož~iť prichytávací bod/úsečku..." a podľa toho
upravil všetky ostatné ako "prichytávací"? Naozaj sa tam voľačo prichytáva.

čo Vy na to?
Miloš

--
email & jabber: [hidden email]


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
OBUTEX/Hladůvka OBUTEX/Hladůvka
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Preklady pre LO 3.5


Dne 11.10.2011 20:52, Milos Sramek napsal(a):
...
> Môj aktuálny problém: Slovo snap máme preložené viacerými spôsobmi:
>
> Zobraziť prichytávacie čiary
> Upraviť vodiacu čiaru
> Vlož~iť záchytný bod/úsečku...
> ... a podobne ďalej
>

Zdravím,
navrhujem preklad ako "záchytný" (záchytný bod, záchytná čiara/úsečka).
"Prichytávací" je dlhé, "vodiaci" je neobvyklé.
"Záchytný" navodzuje predstavu miesta, kde je možné "zachytiť sa"


--
OBUTEX spol. s r.o.
Ing. Jiří Hladůvka

Kvetná 3/355
911 05 Trenčín
EU Slovakia
--

mailto:[hidden email]
http://www.obutex.com


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Milos Sramek Milos Sramek
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Preklady pre LO 3.5

Dňa 12.10.2011 14:06, OBUTEX/Hladůvka  wrote / napísal(a):

>
> Dne 11.10.2011 20:52, Milos Sramek napsal(a):
> ...
>> Môj aktuálny problém: Slovo snap máme preložené viacerými spôsobmi:
>>
>> Zobraziť prichytávacie čiary
>> Upraviť vodiacu čiaru
>> Vlož~iť záchytný bod/úsečku...
>> ... a podobne ďalej
>>
>
> Zdravím,
> navrhujem preklad ako "záchytný" (záchytný bod, záchytná čiara/úsečka).
> "Prichytávací" je dlhé, "vodiaci" je neobvyklé.
> "Záchytný" navodzuje predstavu miesta, kde je možné "zachytiť sa"
>
>
Stalo sa. Dokonca tam aj zopár "zachytávaní" aj bolo
milos

--
email & jabber: [hidden email]


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted