Premjesti kopiraj list

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
ORION TOURS d.o.o.-2 ORION TOURS d.o.o.-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Premjesti kopiraj list

Imam još jedan problem!
Kod naredbe "Premjesti/kopiraj list" u "- novi dokumenat -" ne kopira
definirane opsege ispisa za taj list.
Da li se to negdje može uključiti? Nisam pronašao takvu mogućnost.
Zvonko Vugrinović
--
*ORION TOURS d.o.o. - Croatia*
Tel.: +385 31 812 336, +385 31 822336
Fax: +385 31 812337
www.orion-tours.hr <http://www.orion-tours.hr/> ¤ [hidden email]
<mailto:[hidden email]>
Id. code: HR-AB-31-030030367, OIB 83291842304
Address: HR 31400 Djakovo, Pavićeva 39, Croatia

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Mihovil Stanic Mihovil Stanic
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Premjesti kopiraj list

Nisam to nikada koristio do sada.
Ukoliko ne radi moguće da je do greške u programu, a onda bi bilo dobro
to prijaviti programerima pa možda i isprave.

Mihovil

Dana 4.7.2013. 16:01, ORION TOURS d.o.o. je napisao:
> Imam još jedan problem!
> Kod naredbe "Premjesti/kopiraj list" u "- novi dokumenat -" ne kopira
> definirane opsege ispisa za taj list.
> Da li se to negdje može uključiti? Nisam pronašao takvu mogućnost.
> Zvonko Vugrinović


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Kruno Kruno
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Premjesti kopiraj list

Mislim da ovdje nije riječ o problemu u programu. Stvar je u
predlošcima, a upravo se u njima određuju margine stranica i slične
postavke.

Kada se kopira sadržaj iz jednog Writerovog dokumenta u drugi, u drugi
se zalijepi samo novi sadržaj, ne mijenjaju se margine.

Postoji rješenje, ali nije baš elegantno:

Trebalo bi otvoriti novi dokument, pritisnuti F11 i u stilovima stranica
podesiti margine i ostalo. Zatim tako uređeni (prazan) dokument treba
spremiti kao predložak - File - Save As Template. Takav predložak treba
postaviti da bude zadan (Default). Sada svaki puta kada se otvori modul
LibreOfficea, otvorit će se upravo taj predložak sa tako postavljenim
marginama.

Trebalo bi otvoriti postojeći dokument, odabrati opciju Move/Copy i onda
označiti New document. Mislim da bi se na taj način stvar mogla
funkcionirati.

Lijep pozdravOn 07/04/2013 08:28 PM, Mihovil Stanić wrote:

> Nisam to nikada koristio do sada.
> Ukoliko ne radi moguće da je do greške u programu, a onda bi bilo
> dobro to prijaviti programerima pa možda i isprave.
>
> Mihovil
>
> Dana 4.7.2013. 16:01, ORION TOURS d.o.o. je napisao:
>> Imam još jedan problem!
>> Kod naredbe "Premjesti/kopiraj list" u "- novi dokumenat -" ne kopira
>> definirane opsege ispisa za taj list.
>> Da li se to negdje može uključiti? Nisam pronašao takvu mogućnost.
>> Zvonko Vugrinović
>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
rpr // rpr //
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Premjesti kopiraj list

In reply to this post by Mihovil Stanic
Probao sam stvar i rekao bih da je to greška (bug) u LibreOfficeu.

Napravio sam prijavu problema na
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=66613

I dodao bih da problem nema veze s postavkama stranice jer se radi o opsegu
ispisa (print range) koji se može vidjeti s Format > Print Ranges > Edit.

Kada se radni list kopira unutar istog dokumenta, opseg ispisa se također
kopira s novim radnim listom. No kada se radni list kopira na drugi
dokument (novi ili postojeći), onda se definirani opseg izbriše i ostane
pretpostavljeni opseg ispisa (cijeli radni list).

-- rpr.


2013/7/4 Mihovil Stanić <[hidden email]>

> Nisam to nikada koristio do sada.
> Ukoliko ne radi moguće da je do greške u programu, a onda bi bilo dobro to
> prijaviti programerima pa možda i isprave.
>
> Mihovil
>
> Dana 4.7.2013. 16:01, ORION TOURS d.o.o. je napisao:
>
>  Imam još jedan problem!
>> Kod naredbe "Premjesti/kopiraj list" u "- novi dokumenat -" ne kopira
>> definirane opsege ispisa za taj list.
>> Da li se to negdje može uključiti? Nisam pronašao takvu mogućnost.
>> Zvonko Vugrinović
>>
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@hr.**libreoffice.org<users%[hidden email]>
> Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
> Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
> List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/hr/users/<http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/>
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Krunoslav Šebetić-3 Krunoslav Šebetić-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Premjesti kopiraj list

On 07/05/2013 11:40 AM, rpr nospam wrote:
> Probao sam stvar i rekao bih da je to greška (bug) u LibreOfficeu.
>
> Napravio sam prijavu problema na
> https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=66613
>
> I dodao bih da problem nema veze s postavkama stranice jer se radi o opsegu
> ispisa (print range) koji se može vidjeti s Format > Print Ranges > Edit.
Ali ako se Print range definira u praznom dokumentu i taj se spremi kao
predložak, onda se može napraviti Move/Copy iz postojećeg dokumenta u
New document jer Print range ostaje spremljen u predlošku.

Naravno da bi to trebalo prijaviti bug, ali ovo sam naveo kao vatrogasnu
mjeru.


>
> Kada se radni list kopira unutar istog dokumenta, opseg ispisa se također
> kopira s novim radnim listom. No kada se radni list kopira na drugi
> dokument (novi ili postojeći), onda se definirani opseg izbriše i ostane
> pretpostavljeni opseg ispisa (cijeli radni list).
>
> -- rpr.
>
>
> 2013/7/4 Mihovil Stanić <[hidden email]>
>
>> Nisam to nikada koristio do sada.
>> Ukoliko ne radi moguće da je do greške u programu, a onda bi bilo dobro to
>> prijaviti programerima pa možda i isprave.
>>
>> Mihovil
>>
>> Dana 4.7.2013. 16:01, ORION TOURS d.o.o. je napisao:
>>
>>   Imam još jedan problem!
>>> Kod naredbe "Premjesti/kopiraj list" u "- novi dokumenat -" ne kopira
>>> definirane opsege ispisa za taj list.
>>> Da li se to negdje može uključiti? Nisam pronašao takvu mogućnost.
>>> Zvonko Vugrinović
>>>
>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@hr.**libreoffice.org<users%[hidden email]>
>> Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
>> Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>> List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/hr/users/<http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/>
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>> deleted
>>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Kruno Kruno
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Premjesti kopiraj list

On 07/05/2013 11:50 AM, Krunoslav Šebetić wrote:

> On 07/05/2013 11:40 AM, rpr nospam wrote:
>> Probao sam stvar i rekao bih da je to greška (bug) u LibreOfficeu.
>>
>> Napravio sam prijavu problema na
>> https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=66613
>>
>> I dodao bih da problem nema veze s postavkama stranice jer se radi o
>> opsegu
>> ispisa (print range) koji se može vidjeti s Format > Print Ranges >
>> Edit.
> Ali ako se Print range definira u praznom dokumentu i taj se spremi
> kao predložak, onda se može napraviti Move/Copy iz postojećeg
> dokumenta u New document jer Print range ostaje spremljen u predlošku.
>
> Naravno da bi to trebalo prijaviti bug, ali ovo sam naveo kao
> vatrogasnu mjeru.

Krivo, ne ostaje ni u predlošku nakon New document - isprike...


>
>
>>
>> Kada se radni list kopira unutar istog dokumenta, opseg ispisa se
>> također
>> kopira s novim radnim listom. No kada se radni list kopira na drugi
>> dokument (novi ili postojeći), onda se definirani opseg izbriše i ostane
>> pretpostavljeni opseg ispisa (cijeli radni list).
>>
>> -- rpr.
>>
>>
>> 2013/7/4 Mihovil Stanić <[hidden email]>
>>
>>> Nisam to nikada koristio do sada.
>>> Ukoliko ne radi moguće da je do greške u programu, a onda bi bilo
>>> dobro to
>>> prijaviti programerima pa možda i isprave.
>>>
>>> Mihovil
>>>
>>> Dana 4.7.2013. 16:01, ORION TOURS d.o.o. je napisao:
>>>
>>>   Imam još jedan problem!
>>>> Kod naredbe "Premjesti/kopiraj list" u "- novi dokumenat -" ne kopira
>>>> definirane opsege ispisa za taj list.
>>>> Da li se to negdje može uključiti? Nisam pronašao takvu mogućnost.
>>>> Zvonko Vugrinović
>>>>
>>>
>>> --
>>> Unsubscribe instructions: E-mail to
>>> users+unsubscribe@hr.**libreoffice.org<users%[hidden email]>
>>> Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
>>> Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>> List archive:
>>> http://listarchives.**libreoffice.org/hr/users/<http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/>
>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>>> deleted
>>>
>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Mihovil Stanic Mihovil Stanic
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Premjesti kopiraj list

In reply to this post by rpr //
Super, zahvaljujem.
Treba prijavljivati pa se možda i riješi nekada. :)

Pozdrav,
Mihovil

Dana 5.7.2013. 11:40, rpr nospam je napisao:

> Probao sam stvar i rekao bih da je to greška (bug) u LibreOfficeu.
>
> Napravio sam prijavu problema na
> https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=66613
>
> I dodao bih da problem nema veze s postavkama stranice jer se radi o
> opsegu ispisa (print range) koji se može vidjeti s Format > Print
> Ranges > Edit.
>
> Kada se radni list kopira unutar istog dokumenta, opseg ispisa se
> također kopira s novim radnim listom. No kada se radni list kopira na
> drugi dokument (novi ili postojeći), onda se definirani opseg izbriše
> i ostane pretpostavljeni opseg ispisa (cijeli radni list).
>
> -- rpr.
>
>
> 2013/7/4 Mihovil Stanić <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>>
>
>     Nisam to nikada koristio do sada.
>     Ukoliko ne radi moguće da je do greške u programu, a onda bi bilo
>     dobro to prijaviti programerima pa možda i isprave.
>
>     Mihovil
>
>     Dana 4.7.2013. 16:01, ORION TOURS d.o.o. je napisao:
>
>         Imam još jedan problem!
>         Kod naredbe "Premjesti/kopiraj list" u "- novi dokumenat -" ne
>         kopira definirane opsege ispisa za taj list.
>         Da li se to negdje može uključiti? Nisam pronašao takvu mogućnost.
>         Zvonko Vugrinović
>
>
>
>     --
>     Unsubscribe instructions: E-mail to
>     [hidden email]
>     <mailto:users%[hidden email]>
>     Posting guidelines + more:
>     http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>     List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
>     All messages sent to this list will be publicly archived and
>     cannot be deleted
>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted