Problem dokument na dysky sieciowym

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Patryk Mordzak Patryk Mordzak
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Problem dokument na dysky sieciowym

WitamOd jakiegoś czasu w trakcie otwierania niektórych protokołów utworzonych w
programie Libre Office Writer znajdujących się na dysku sieciowym Synology
Rackstation. W trakcie otwierania pliku wyskakuje poniższy komunikat:Protokoły z badań hydrantów w 2016\38. Protokól nr 39 ul. Spółdzielcza
skrzyżowanie Zielarska.odt nie istnieje.Skopiowanie, usunięcie dokumentu i ponowne wklejenie nic nie daje.
Dokument otwiera się zarówno po przeniesieniu go w inne miejsce na dysku
sieciowym, jak i lokalnie. Chciałbym dowiedzieć się, co może być przyczyną
oraz jak poradzić sobie z tym problemem.Pozdrawiam


Patryk Mordzak

Referent

 <mailto:[hidden email]> [hidden email]

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4
99-300 Kutno

tel. 24 2510775

NIP 7750000597, REGON 610342903, KRS 0000018094
Kapitał zakładowy spółki: 28.527.000 PLN
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted