Problem podczas pisania klawiaturą ekranową

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Maciej Machniewski Maciej Machniewski
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Problem podczas pisania klawiaturą ekranową

Witam,

Mam problem z LibreOffice. Jak chcę napisać polskie litery za pomocą
klawiatury ekranowej, to wchodzi mi w różne opcje. Np. jak naciskam alt+a,
to wchodzi mi w Tabela>Wstaw tabelę. Gdy piszę normalną klawiaturą, to jest
dobrze. Jak temu zaradzić?

--
Pozdrawiam
Maciej Machniewski

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted