Problem z drukowaniem w LO 5.4.2.2 (x64)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
lukp90 lukp90
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Problem z drukowaniem w LO 5.4.2.2 (x64)

Witam,      przy drukowaniu LibreOffice Calc automatycznie ustawia mi format
letter pomimo tego, że w ustawieniach strony jest podany format A4, tak
samo jak i we właściwościach drukarki w systemie (Windows 10). Po
wejściu w drukuj
-> opcje -> użyj wyłącznie rozmiaru papieru wybranego w
preferencjach drukarki wydruk ustawia się faktycznie w A4 (choć po
zamknięciu programu to się nie zapamiętuje), jednak obcina mi krawędzie
tabeli; tabela jest ustawiona w poziomie i obcina boczne krawędzie.
Marginesy w arkuszu są standardowe (1,75 cm), w podglądzie wydruku też
wszystko jest ok jednak wydruk jest obcinany. Przekopałem się też przez
wszystkie ustawienia drukarki (Samsung M382x) i też nigdzie nie
znalazłem żeby ustawione były jakieś niestandardowe marginesy. Proszę o
pomoc w
rozwiązaniu tego problemu.  Łukasz Przybylski

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted