RE: Testers gezocht - nieuwe versie :"wijzigingen bijhouden"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
HCvdBurg HCvdBurg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: Testers gezocht - nieuwe versie :"wijzigingen bijhouden"

Hallo Cor,

Ik heb e.e.a. bekeken/getest. Alles werkt bij mij onder Windows 10 naar behoren en de aangebrachte wijzigingen worden veel duidelijker/beter in beeld gebracht.

Groetjes, Henk

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Cor Nouws <[hidden email]>
Verzonden: woensdag 10 oktober 2018 10:11
Aan: NL_LibreOffice_Users <[hidden email]>; NL_LibreOffice_Discuss <[hidden email]>
Onderwerp: [nl-users] Testers gezocht - nieuwe versie :"wijzigingen bijhouden"

Beste gebruikers,

Sinds kort zit er in de nightly builds een verbeterde versie van wijzigingen bijhouden. Menu Bewerken > Wijzigingen in Writer.

Nieuwe code, ook als die verbeteringen levert, geeft natuurlijk ook aanloopproblemen, regressies. Hoe eerder die worden gevonden hoe beter :)

Downloaden nightly builds hier:
  https://dev-builds.libreoffice.org/daily/master/

Deze installeert altijd nĂ¡ast je gewone versie van LibreOffice.

Problemen die je vindt graag melden op
  https://bugs.documentfoundation.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice
component Writer / versie 6.2.0 master.

thnx!
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
This email was Malware checked by OasisUTM system


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy