RE: [nl-users] Stemmen! Community-vote for the new ‘Getting Started Guide’ cover

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Anton Doove-2 Anton Doove-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: [nl-users] Stemmen! Community-vote for the new ‘Getting Started Guide’ cover

Beste Cor. In het Engels kan ik niet meedoen,want die taal beheers ik te minimaal. Ik kan er helaas niet wijs uit worden. Het is mij niet bekend  wat er exact wordt bedoeld.  Ik zie wel dat er iets valt te kiezen.
Dat kiezen is 1 ding,maar waar het echt om gaat is mij niet duidelijk. Kun je het voor mij vertalen?  Daarna kan ik pas beter gericht reageren.  Ik dank je voor je reactie en ik groet je vriendelijk. Anton Doove.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Cor Nouws [mailto:[hidden email]]
Verzonden: donderdag 9 november 2017 11:37
Aan: Nl_LibreOffice_Documentatie <[hidden email]>; NL_LibreOffice_Discuss <[hidden email]>; NL_LibreOffice_Users <[hidden email]>
Onderwerp: [nl-users] Stemmen! Community-vote for the new ‘Getting Started Guide’ cover

Beste mensen,

Jullie mening wordt gevraagd:

-------- Forwarded Message --------
Subject: [libreoffice-documentation] Community-vote for the new ‘Getting Started Guide’ cover
Date: Thu, 9 Nov 2017 08:19:32 -0200

Hi
We invite the community to vote for the new book cover. PLease vote !

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdesign.blog.documentfoundation.org%2F2017%2F11%2F08%2Fcover-for-libreoffice%2F&data=02%7C01%7Canton-doove%40live.nl%7C9540b361adbc4233b53308d5275ed026%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636458210520257817&sdata=1Y7NdlWNT1f5d8wzMEpW4fHgRS8nxz4WiZmBw2xaODM%3D&reserved=0

Kind regards
--
Olivier Hallot
LibreOffice Documentation Coordinator--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwiki.documentfoundation.org%2FNetiquette&data=02%7C01%7Canton-doove%40live.nl%7C9540b361adbc4233b53308d5275ed026%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636458210520257817&sdata=RgrVSK8ikFXmqy9AczdWUcrYjUjWEWnhbq%2FdE64WHf8%3D&reserved=0
List archive: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flistarchives.libreoffice.org%2Fnl%2Fusers%2F&data=02%7C01%7Canton-doove%40live.nl%7C9540b361adbc4233b53308d5275ed026%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636458210520257817&sdata=YW6jPEUfqwDcNA0EerFR93ylcLpevkDD6n6%2FsOTE9eU%3D&reserved=0
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Leo Moons-3 Leo Moons-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [nl-discuss] Re: [nl-users] RE: [nl-users] Stemmen! Community-vote for the new ‘Getting Started Guide’ cover

;-)


Op 10-11-17 om 22:41 schreef Dick Stomp:

> Ik vond 1 al gelijk de beste!
>
>
> Op 10 november 2017 om 22:33 schreef Leo Moons <[hidden email]>:
>
>> Beste Anton,
>>
>> Het gaat om de omslag van de nieuwe Handleiding voor Beginners (in het
>> Engels). Als ik reclame mag maken voor mijn eigen ontwerp, stem dan op
>> voorstel 1.
>>
>> Hartelijk dank
>> Vriendelijke groeten
>>
>> Leo Moons
>> LibreOffice/nl
>>
>> Op 09-11-17 om 13:11 schreef Anton Doove:
>>
>>> Beste Cor. In het Engels kan ik niet meedoen,want die taal beheers ik te
>>> minimaal. Ik kan er helaas niet wijs uit worden. Het is mij niet bekend
>>> wat er exact wordt bedoeld.  Ik zie wel dat er iets valt te kiezen.
>>> Dat kiezen is 1 ding,maar waar het echt om gaat is mij niet duidelijk.
>>> Kun je het voor mij vertalen?  Daarna kan ik pas beter gericht reageren.
>>> Ik dank je voor je reactie en ik groet je vriendelijk. Anton Doove.
>>>
>>> -----Oorspronkelijk bericht-----
>>> Van: Cor Nouws [mailto:[hidden email]]
>>> Verzonden: donderdag 9 november 2017 11:37
>>> Aan: Nl_LibreOffice_Documentatie <[hidden email]>;
>>> NL_LibreOffice_Discuss <[hidden email]>;
>>> NL_LibreOffice_Users <[hidden email]>
>>> Onderwerp: [nl-users] Stemmen! Community-vote for the new ‘Getting
>>> Started Guide’ cover
>>>
>>> Beste mensen,
>>>
>>> Jullie mening wordt gevraagd:
>>>
>>> -------- Forwarded Message --------
>>> Subject: [libreoffice-documentation] Community-vote for the new ‘Getting
>>> Started Guide’ cover
>>> Date: Thu, 9 Nov 2017 08:19:32 -0200
>>>
>>> Hi
>>> We invite the community to vote for the new book cover. PLease vote !
>>>
>>> <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%">https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%
>>> 3A%2F%2Fdesign.blog.documentfoundation.org%2F2017%2F11%2F08%
>>> 2Fcover-for-libreoffice%2F&data=02%7C01%7Canton-doove%
>>> 40live.nl%7C9540b361adbc4233b53308d5275ed026%7C84df9e7fe9f64
>>> 0afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636458210520257817&sdata=1Y7Nd
>>> lWNT1f5d8wzMEpW4fHgRS8nxz4WiZmBw2xaODM%3D&reserved=0
>>>
>>> Kind regards
>>> --
>>> Olivier Hallot
>>> LibreOffice Documentation Coordinator
>>>
>>>
>>>
>>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>> deleted
>>
>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted