Re: Calc: rood lijntje om cellen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Alex Plantema Alex Plantema
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Calc: rood lijntje om cellen

Op maandag 4 mei 2020 18:46 schreef [hidden email]:

> Als ik in Calc (6.3.5.2 onder Linux Mint 17.3) een lege cel invul
> krijg ik ineens een rood lijntje om die cel met in de linkerbovenhoek
> in de cel een klein rood vierkantje. Als ik met de muiscursor in de
> cel ga, krijg ik een 'balloon' te zien met daarin bijv.: "Cel B10 van
> <leeg> in xxxxx gewijzigd" Heb ik per ongeluk iets aangeklikt dat ik
> dit ineens zo krijg?
> Zo ja, wat?
> Hoe krijg ik dit weer weg?

Dan heb je Wijzigingen bijhouden aangevinkt. Dat zit onder Bewerken.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy