Re: Handleiding voor Calc

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Rob Westein-3 Rob Westein-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Handleiding voor Calc

TOP!!
Ik zal het vanavond dit bericht delen op Facebook en de mijn website.
/Rob

> Op 21 januari 2020 om 10:30 schreef Kees Kriek <[hidden email]>:
>
>
> AllenVan de ‘Handleiding voor Calc’ is nu ook een volledig boek
> gepubliceerd. Daarin staan alle apart gepubliceerde hoofdstukken
> samengevat in één boek en kan daar dus gemakkelijk gezocht worden naar
> een bepaald onderdeel. De aparte hoofdstukken blijven ook beschikbaar.
> Dit boek is gepubliceerd zowel in PDF als in EPUB. Dient wel vermeld
> te worden dat niet alle apps voor het lezen van EPUB de handleiding
> even duidelijk leesbaar maken. Dit wordt deels veroorzaakt door het
> nog inontwikkeling zijn van de EPUB-converter van LibreOffice, maar
> ook doordat niet alle apps even goed zijn. De beste ervaring met het
> lezen van dit boek in EPUB heb ik momenteel met de app Calibre
> (ReadEra) en dan in de instellingen ‘Enkele kolom mode’ aanzetten.
> Graag hoor ik van anderen de ervaring met EPUB.
> De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden
> op:https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
>
> Met vriendelijk groet,Kees
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Marc Bouwman Marc Bouwman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Handleiding voor Calc

Geachte heer Westein,

Al een tijdje ben ik opgenomen in jullie mailinglist, hoewel ik het nooit lees omdat dit mijn pet te boven gaat.
Maar in dit geval kan ik misschien om hulp vragen.

Al jaren gebruik ik met plezier Libre Office. Voor mijn werk was het noodzakelijk Google Chrome te installeren. Achteraf bleek dat toch niet nodig en heb ik deze browser verwijderd.

Maar Google Chrome heeft alle Libre documenten en PDF omgezet naar Word en hun versie van PDF, met als gevolg dat ik mijn eigen documenten niet meer kan openen. Daarbij komt dat ook bij het opslaan van nieuwe documenten in Libre, de mogelijkheid om op te slaan als Word 2003-2019 door Google verwijderd is.

Heeft u voor mij een mogelijkheid alsnog via Libre bij mijn eigen documenten te komen, en de mogelijkheid om nieuwe documenten in Libre op te slaan als Word 2003-1019?

Ik zou u zeer erkentelijk zijn.

Groet,

Marc Bouwman
________________________________
Van: Rob Westein <[hidden email]>
Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 15:01
Aan: [hidden email] <[hidden email]>
Onderwerp: Re: [nl-users] Handleiding voor Calc

TOP!!
Ik zal het vanavond dit bericht delen op Facebook en de mijn website.
/Rob

> Op 21 januari 2020 om 10:30 schreef Kees Kriek <[hidden email]>:
>
>
> AllenVan de ‘Handleiding voor Calc’ is nu ook een volledig boek
> gepubliceerd. Daarin staan alle apart gepubliceerde hoofdstukken
> samengevat in één boek en kan daar dus gemakkelijk gezocht worden naar
> een bepaald onderdeel. De aparte hoofdstukken blijven ook beschikbaar.
> Dit boek is gepubliceerd zowel in PDF als in EPUB. Dient wel vermeld
> te worden dat niet alle apps voor het lezen van EPUB de handleiding
> even duidelijk leesbaar maken. Dit wordt deels veroorzaakt door het
> nog inontwikkeling zijn van de EPUB-converter van LibreOffice, maar
> ook doordat niet alle apps even goed zijn. De beste ervaring met het
> lezen van dit boek in EPUB heb ik momenteel met de app Calibre
> (ReadEra) en dan in de instellingen ‘Enkele kolom mode’ aanzetten.
> Graag hoor ik van anderen de ervaring met EPUB.
> De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden
> op:https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
>
> Met vriendelijk groet,Kees
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Alex Plantema Alex Plantema
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Handleiding voor Calc

Op zondag 26 januari 2020 19:19 schreef Marc Bouwman:

> Al jaren gebruik ik met plezier Libre Office. Voor mijn werk was het
> noodzakelijk Google Chrome te installeren. Achteraf bleek dat toch
> niet nodig en heb ik deze browser verwijderd.  
>
> Maar Google Chrome heeft alle Libre documenten en PDF omgezet naar
> Word en hun versie van PDF, met als gevolg dat ik mijn eigen
> documenten niet meer kan openen. Daarbij komt dat ook bij het opslaan
> van nieuwe documenten in Libre, de mogelijkheid om op te slaan als
> Word 2003-2019 door Google verwijderd is.    
>
> Heeft u voor mij een mogelijkheid alsnog via Libre bij mijn eigen
> documenten te komen, en de mogelijkheid om nieuwe documenten in Libre
> op te slaan als Word 2003-1019?  

Dit heeft niets met de handleiding te maken. Liever een nieuwe draad beginnen dan de huidige kapen.
Zijn de bestandsextensie en datum ongewijzigd dan zijn de documenten niet omgezet maar worden met een ander programma geopend.
Opnieuw LibreOffice en de pdf-lezer installeren zou dit moeten verhelpen.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Rob Westein-3 Rob Westein-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Documenten openen en opslaan. Was: Handleiding voor Calc

In reply to this post by Marc Bouwman

On 26-01-2020 19:19, Marc Bouwman wrote:
> Geachte heer Westein,
Beste Marc,
> Al een tijdje ben ik opgenomen in jullie mailinglist, hoewel ik het nooit lees omdat dit mijn pet te boven gaat.
> Maar in dit geval kan ik misschien om hulp vragen.
>
> Al jaren gebruik ik met plezier Libre Office. Voor mijn werk was het noodzakelijk Google Chrome te installeren. Achteraf bleek dat toch niet nodig en heb ik deze browser verwijderd.
>
> Maar Google Chrome heeft alle Libre documenten en PDF omgezet naar Word en hun versie van PDF, met als gevolg dat ik mijn eigen documenten niet meer kan openen. Daarbij komt dat ook bij het opslaan van nieuwe documenten in Libre, de mogelijkheid om op te slaan als Word 2003-2019 door Google verwijderd is.

Bij mijn weten moet een internet browser, zoals Google Chrome, geen
bewerking uit kunnen voeren op bestanden die je lokaal hebt aangemaakt.

Heb je misschien gebruik gemaakt van Google Docs voor uw werk?

> Heeft u voor mij een mogelijkheid alsnog via Libre bij mijn eigen documenten te komen, en de mogelijkheid om nieuwe documenten in Libre op te slaan als Word 2003-1019?
In LIbreOffice kunt u instellen dat de documenten als docx wilt opslaan,
dit is in te stellen via Extra -> Opties -> Laden/Opslaan - Algemeen,
bij "Altijd opslaan als" kan voor het DOCX formaat gekozen.

> Ik zou u zeer erkentelijk zijn.
>
> Groet,
>
> Marc Bouwman
>
>
>
>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy