Re: Starten met Base

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Theo van Nunen Theo van Nunen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Starten met Base

Dank je Kees en René,

Bij de installatie liep ik tegen een probleem aan bij het gebruik van Base.
Het probleem was Java SE Runtime Environment onder Windows gebruik.
In deze link <http://theo.bl.ee/libreoffice.html>vindt je de
beschrijving en de oplossing bij records van meer dan 41.

groeten Theo

Op 5-11-2017 om 12:29 schreef Kees Kriek:

> Allen
>
>
> Aan de Handleidingen voor Base versie 5.0 is het hoofdstuk 'Starten met
> Base' toegevoegd.
>
> In dit hoofdstuk kunt u lezen wat een database is en met een eenvoudige
> voorbeelddatabase wordt uitgelegd hoe u een database ontwerpt, maakt,
> wijzigt en vult. Hierbij wordt ingegaan op het gebruik van formulieren,
> query’s en rapporten.
>
>
> Met dank aan René Luijckx voor de vertaling van dit hoofdstuk.
>
>
> De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
> https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
>
>
> Met vriendelijk groet,
>
> Kees
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted