Re: Starten met Writer

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Gerrit Snijder Gerrit Snijder
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Starten met Writer

Hallo Kees,

Bedankt voor het vele werk dat jullie belangeloos in het bijhouden van de vele handleidingen doen.
We hebben als gebruikers van LibreOffice veel voordeel van jullie werk.

Groeten,
Gerrit Snijder.
________________________________
Van: Kees Kriek <[hidden email]>
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 09:47
Aan: [hidden email] <[hidden email]>; NL_LibreOffice_Users <[hidden email]>; Nl_LibreOffice_Documentatie <[hidden email]>
Onderwerp: [nl-users] Starten met Writer

Allen


Aan de Handleiding voor Writer, voor LibreOffice versie 6.4 is hoofdstuk 1,
Starten met Writer, toegevoegd.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virusvrij.
www.avast.com<http://www.avast.com>
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy