Re: Werken met tekst – basis

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor de Boer Cor de Boer
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Werken met tekst – basis

Dag Kees.

Bedankt voor al het werk hier aan.

Met vriendelijke groet

Cor de Boer

Op ma 27 apr. 2020 08:29 schreef Kees Kriek <[hidden email]>:

> Allen
>
>
> Aan de Handleiding voor Writer, voor LibreOffice versie 6.4 is hoofdstuk 2,
> Werken met tekst – basis, toegevoegd.
>
>
> De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
> https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
>
>
> Met vriendelijk groet,
>
> Kees
>
> <
> https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
> >
> Virusvrij.
> www.avast.com
> <
> https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
> >
> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy