Re: bijeenkomst 27 januari - programma op de wiki

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Aleidus Aalderink Aleidus Aalderink
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bijeenkomst 27 januari - programma op de wiki

Helaas is er wat anders tussen gekomen en ik kan hierdoor niet bij de beenkomst zijn wat ik jammer vindt.
Andere keer beter.

Groeten,
Aleidus Aalderink

> Op 22 jan. 2018, om 22:03 heeft Cor Nouws <[hidden email]> het volgende geschreven:
>
> Beste mensen,
>
> Op de wiki hebben is nu het programma voor zaterdag wat uitgewerkt.
> Details op
> https://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_2018-01-27#LibreOffice_Base_en_LibreOffice_6.0_-_bijeenkomst_in_Arnhem
>
> vr. groet,
> Cor
>
> --
> Cor Nouws
> GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
> - vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
> - volunteer http://www.libreoffice.org
> - Member The Document Foundation
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted