Re: gelukkig nieuwjaar!

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Gijs de Vlieger-2 Gijs de Vlieger-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gelukkig nieuwjaar!


   
Dank je wel Cor.
Ik  ben nog steeds blij met LibreOffice
Groeten,
Gijs 


Verzonden vanaf Samsung-tablet.

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: Cor Nouws <[hidden email]>
Datum: 01-01-2018  13:22  (GMT+01:00)
Aan: NL_LibreOffice_Discuss <[hidden email]>, NL_LibreOffice_Users <[hidden email]>
Onderwerp: [nl-users] gelukkig nieuwjaar!

Alle goede wensen en veel plezier met LibreOffice - eventueel je
bijdragen daaraan - in 2018!
Cor


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- Member The Document Foundation

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gelukkig nieuwjaar!

Ook van mij voor iedereen de beste wensen voor 2018

Groeten, Kees

Op 1 januari 2018 om 13:32 schreef Gijs de Vlieger <[hidden email]
>:

>
>
> Dank je wel Cor.
> Ik  ben nog steeds blij met LibreOffice
> Groeten,
> Gijs
>
>
> Verzonden vanaf Samsung-tablet.
>
> -------- Oorspronkelijk bericht --------
> Van: Cor Nouws <[hidden email]>
> Datum: 01-01-2018  13:22  (GMT+01:00)
> Aan: NL_LibreOffice_Discuss <[hidden email]>,
> NL_LibreOffice_Users <[hidden email]>
> Onderwerp: [nl-users] gelukkig nieuwjaar!
>
> Alle goede wensen en veel plezier met LibreOffice - eventueel je
> bijdragen daaraan - in 2018!
> Cor
>
>
> --
> Cor Nouws
> GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
> - vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
> - volunteer http://www.libreoffice.org
> - Member The Document Foundation
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Leo Moons-4 Leo Moons-4
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gelukkig nieuwjaar!

Ik wens jou en je dierbaren een

Assertief
Attent
Bedachtzaam
Begripvol
Behulpzaam
Bescheiden
Besluitvaardig
Betrokken
Betrouwbaar
Billijkheid
Dankbaar
Dienstbaar
Doelgericht
Duidelijk
Edelmoedig
Eenvoudig
Eerbiedig
Eerlijk
Enthousiast
Geduldig
Geloofwaardig
Hoffelijk
Hoopvol
Idealistisch
Integer
Krachtig
Liefdevol
Loyaal
Menselijk
Mild
Moedig
Nederig
Nuchter
Onafhankelijk
Ondernemend
Onthecht
Onwankelbaar
Open
Opgewektheid
Optimistisch
Ordelijk
Passievol
Rechtvaardig
Rein
Respectvol
Samenwerkend
Scherpzinnig
Schoon
Tactvol
Tevreden
Toegewijd
Trouw
Vastberaden
Veerkrachtig
Verantwoordelijk
Verdraagzaam
Vergevingsgezind
Vertrouwensvol
Verwonderd
Voortreffelijk
Vreedzaam
Vreugdevol
Vriendelijk
Vrijgevig
Waardig
Wijs
Ijverig
Zachtmoedig
Zorgzaam


2018

Leo

Op 02-01-18 om 06:59 schreef Kees Kriek:

> Ook van mij voor iedereen de beste wensen voor 2018
>
> Groeten, Kees
>
> Op 1 januari 2018 om 13:32 schreef Gijs de Vlieger <[hidden email]
>> :
>>
>> Dank je wel Cor.
>> Ik  ben nog steeds blij met LibreOffice
>> Groeten,
>> Gijs
>>
>>
>> Verzonden vanaf Samsung-tablet.
>>
>> -------- Oorspronkelijk bericht --------
>> Van: Cor Nouws <[hidden email]>
>> Datum: 01-01-2018  13:22  (GMT+01:00)
>> Aan: NL_LibreOffice_Discuss <[hidden email]>,
>> NL_LibreOffice_Users <[hidden email]>
>> Onderwerp: [nl-users] gelukkig nieuwjaar!
>>
>> Alle goede wensen en veel plezier met LibreOffice - eventueel je
>> bijdragen daaraan - in 2018!
>> Cor
>>
>>
>> --
>> Cor Nouws
>> GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
>> - vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
>> - volunteer http://www.libreoffice.org
>> - Member The Document Foundation
>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>> deleted
>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>> deleted
>>--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
kwibus kwibus
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

AW: Re: [nl-users] gelukkig nieuwjaar!

Leo,'Gelukkig'; dat staat er niet bij? Dat toch ook wel!AdVon:Leo [hidden email]:02.01.2018 20:24An:[hidden email]:Re: [nl-users] gelukkig nieuwjaar!
Ik wens jou en je dierbaren eenAssertiefAttentBedachtzaamBegripvolBehulpzaamBescheidenBesluitvaardigBetrokkenBetrouwbaarBillijkheidDankbaarDienstbaarDoelgerichtDuidelijkEdelmoedigEenvoudigEerbiedigEerlijkEnthousiastGeduldigGeloofwaardig<br>HoffelijkHoopvolIdealistischIntegerKrachtigLiefdevolLoyaalMenselijkMildMoedigNederigNuchterOnafhankelijkOndernemendOnthechtOnwankelbaarOpenOpgewektheidOptimistischOrdelijkPassievolRechtvaardigReinRespectvolSamenwerkendScherpzinnigSchoonTactvol<br>TevredenToegewijdTrouwVastberadenVeerkrachtigVerantwoordelijkVerdraagzaamVergevingsgezindVertrouwensvolVerwonderdVoortreffelijkVreedzaamVreugdevolVriendelijk<br>VrijgevigWaardigWijsIjverigZachtmoedigZorgzaam2018LeoOp 02-01-18 om 06:59 schreef Kees Kriek:Ook van mij voor iedereen de beste wensen voor 2018<br>Groeten, KeesOp 1 januari 2018 om 13:32 schreef Gijs de [hidden email]:Dank je wel Cor.Ik ben nog steeds blij met LibreOffice; Groeten,GijsVerzonden vanaf Samsung-tablet.-------- Oorspronkelijk bericht --------Van: Cor [hidden email]: 01-01-2018 13:22 (GMT+01:00)Aan: [hidden email],[hidden email]=Onderwerp: [nl-users] gelukkig nieuwjaar!&gt; Alle goede wensen en veel plezier met LibreOffice - eventueel jebijdragen daaraan - in 2018!Cor&gt;--Cor NouwsGPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6; - vrijwilligerhttp://nl.libreoffice.org- volunteerhttp://www.libreoffice.org- Member The Document Foundation=--Unsubscribe instructions: E-mail [hidden email] guidelines + more:https://wiki.documentfoundation.org/Netiquettet; List archive:https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/All messages sent to this list will be publicly archived and cannot bedeleted--Unsubscribe instructions: E-mail [hidden email] guidelines + more:https://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList archive:https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/All messages sent to this list will be publicly archived and cannot bedeleted;--Unsubscribe instructions: E-mail [hidden email] guidelines + more:https://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList archive:https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted/[hidden email]&lt;/[hidden email]/[hidden email]/[hidden email]
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted