Re: [gl-discuss] Igalia con LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
m.a.riosv m.a.riosv
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Igalia con LibreOffice

El 06/06/13 22:27, Anton Meixome [via Document Foundation Mail Archive]
escribió:

> Era de esperar é resulta unha magnífica noticia
>
> http://www.igalia.com/nc/igalia-247/news/item/igalia-joins-efforts-providing-support-to-libreoffice-and-the-document-foundation/
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>
> --
> Correo a [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4059975&i=0>
> para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
> borrar
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
> http://nabble.documentfoundation.org/gl-discuss-Igalia-con-LibreOffice-tp4059975.html
>
> To start a new topic under Discuss, email
> [hidden email]
> To unsubscribe from Discuss, click here
> <
> NAML
> <
http://nabble.documentfoundation.org/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>
Na actualidade están a traballar na creación dun driver para Firebird co
fin de substituír a actual base de datos integrada en base HSQLDB,
fundamentalmente para eliminar a dependencia de Java.
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=51780#c15

Miguel Ángel.


  * Gallego - detectado
  * Inglés
  * Español
  * Gallego
  * Italiano

  * Inglés
  * Español
  * Gallego
  * Italiano

  <javascript:void(0);> <#>