Re: inbedden of insluiten

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Wim ter Haar Wim ter Haar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: inbedden of insluiten

Ik vind insluiten beter dan inbedden.
Wim

Op za 15 jun. 2019 om 16:49 schreef Dick Stomp <[hidden email]>

> insluiten alstublieft
> Dick
>
> Op za 15 jun. 2019 om 15:44 schreef Kees Kriek <[hidden email]>:
>
> > Allen
> >
> > Als je in LibreOffice een afbeelding invoegt kun je kiezen tussen
> koppelen
> > of inbedden. Bij koppelen voeg je alleen een verwijzing naar een
> > afbeeldingsbestand in en bij inbedden plaats je de afbeelding
> daadwerkelijk
> > in het document.
> > Nu zijn de meningen verdeeld over de term inbedden. Velen vinden
> > waarschijnlijk insluiten mooier. Vooral omdat de overgang vanuit MS-Word
> > eenvoudiger is, omdat daar ook over insluiten wordt gesproken. Nu is het
> zo
> > dat de kreet inbedden vaak voorkomt in de gebruikersinterface, de Help en
> > de handleidingen.
> >
> > Nu vinden we het op zich geen probleem om dit aan te passen, maar willen
> > dan wel weten of dit wenselijk is.
> >
> > Graag hoor ik je mening of inbedden vervangen moet worden door insluiten.
> >
> > Met vriendelijke groet,
> > Kees
> >
> > --
> > Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> > Posting guidelines + more:
> https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> > Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
> >
>
>
> --
> https://sites.google.com/site/dickstomp/
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Paul Strucks Paul Strucks
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: inbedden of insluiten


   
Waarom niet gewoon 'invoegen'?Groet,Paul Strucks

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: Kees Kriek <[hidden email]>
Datum: 15-06-2019  15:38  (GMT+01:00)
Aan: [hidden email], NL_LibreOffice_Users <[hidden email]>
Onderwerp: [nl-users] inbedden of insluiten

AllenAls je in LibreOffice een afbeelding invoegt kun je kiezen tussen koppelenof inbedden. Bij koppelen voeg je alleen een verwijzing naar eenafbeeldingsbestand in en bij inbedden plaats je de afbeelding daadwerkelijkin het document.Nu zijn de meningen verdeeld over de term inbedden. Velen vindenwaarschijnlijk insluiten mooier. Vooral omdat de overgang vanuit MS-Wordeenvoudiger is, omdat daar ook over insluiten wordt gesproken. Nu is het zodat de kreet inbedden vaak voorkomt in de gebruikersinterface, de Help ende handleidingen.Nu vinden we het op zich geen probleem om dit aan te passen, maar willendan wel weten of dit wenselijk is.Graag hoor ik je mening of inbedden vervangen moet worden door insluiten.Met vriendelijke groet,Kees-- Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email] guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: inbedden of insluiten

Hi Paul,

Paul Strucks wrote on 6/15/19 9:05 PM:

> Waarom niet gewoon 'invoegen'?

Ik denk dat insluiten het contrast weergeeft met koppelen. En je hebt,
zoals Kees al schreef, twee keuzen bij het invoegen van een afbeelding:
koppelen of ..

vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy