Re: [nl-documentatie] Fwd: [libreoffice-l10n] This is LibreOffice promo video subtitles

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [nl-documentatie] Fwd: [libreoffice-l10n] This is LibreOffice promo video subtitles

Morgen!

Leo Moons wrote on 02-10-17 23:12:
> Op de L10n zag ik dat de Hongaren onderstaand promo filmpje van
> ondertitels hebben voorzien. Bij nader toezien, bleken er nog geen

Was er nog niet aan toegkomen ..

> Nederlandse ondertitels te bestaan. Ik heb ze vertaald, maar alvorens ze
> op de wiki te zetten, wou ik nog graag dat iemand mijn vertaling
> naleest. Laat maar iets weten, dan stuur ik het bestand via privé e-mail.

Stuur maar, graag Leo, dank je!

Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted