Re: snelstarter in LO 5.4

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: snelstarter in LO 5.4

Dag Harry,

[hidden email] wrote on 19-09-17 13:17:
> Onlangs heb ik LO 5.4.2.1 geïnstalleerd in Linux Mint 17.3.
> (ik had LO 5.3)

Hoe heb je dat gedaan?
Want...

> Ik constateer dat in 5.4 de snelstarter niet automatisch opstart als ik de
> computer aanzet (gebeurde in LO 5.3 wel), ondanks dat in
> Extra-Opties-LibreOffice-Geheugen het hokje bij
> 'SnelStarter op systeembalk inschakelen' wel aangekruist staat.
>
> Als ik via het menu van Linux Mint LO open, start de snelstarter wel op.

Dit lijkt erop te wijzen dat er iets mis is met systeemintegratie..

> Ook meldt de computer bij het uitschakelen dat ie niet kan afsluiten omdat
> LO nog niet is afgesloten. (bij LO 5.3 had ik daar geen last van).
>
> Kortom, werkt de snelstarter in 5.4 anders dan in 5.3?
> Is dit een bug?
> Of doe ik iets fout?

??

vr groet,
Cor


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted