Re: streepjes en doorstrepen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: streepjes en doorstrepen

[hidden email] wrote on 19-09-17 23:37:
> Ik ontdek nog iets  geks in LO Writer 5.4 (onder Linux Mint 17.3):
> als ik een woord tussen streepjes typ, bijvoorbeeld: -woord-, dan wordt het
> woord na het typen van het achterste streepje doorgestreept, dus dan wordt
> het: woord.
> In eerdere versies van LO ben ik dat nog niet tegengekomen.
> Komt dit bij anderen ook voor?
> Is dit zo bedoeld of is het een bug?

Nieuwe functie :)
Extra > Autocorrect > Autocorrect Opties... tab Opties ... vierde vinkje.

vr. groet,
Cor


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted