Re: tabellen zonder randen?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: tabellen zonder randen?

Beste Harry,

[hidden email] wrote on 06-02-18 23:50:

> Ik heb nu echter een probleem met de randen van tabellen in Writer.
> Als ik een tabel aanmaak, wil ik geen randen, alleen de grijze lijntjes die
> aangeven dat er een tabel is maar die je in het reële document niet ziet.

Goed opgemerkt!

> Ik kan dat veranderen in menu Tabel-Eiogenschappen, tab Randen.
> Maar ik wil dat standaard instellen (zoals in mijn vorige versie LO 5.4)

Zit er nu niet in..

> In het menu Extra-Opties-LibreOffice Writer-Tabel staat 'Rand' niet
> aangevinkt.
> In het alineaopmaakprofiel ook niet.
>
> Wat zie ik over het hoofd om standaard die tabelranden niet te krijgen?
> Alvast dank voor reacties.

Er is een issue voor dit probleem.
  https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=115125

Ik vind dat er een opmaakprofiel zonder lijnen moet komen en dat dat óf
makkelijk/direct te selecteren moet zijn, óf dat het selectievakje
[]Rand dat kiest.

Het zou de discussie helpen als je je mening wilt geven, denk ik ;)

dank,
Cor


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- Member The Document Foundation

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted